ورو150 تن کود فله اوره از بندر امام به انبار استان آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

روز شنبه بیست و هفتم اردیبهشت  ماه 1399، مقدار 150 تن کود فله اوره از مبدأ بندر امام به انبار سازمانی شرکت خدمات  حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی وصول گردید. این کود پس از کیسه گیری، توزین و سردوزی از طریق کارگزاران در دسترس کشاورزان در سراسر استان قرار می گیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید