جلسه شورای اداری مجتمع شیمیائی آبیک

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  مجتمع شیمیائی آبیک 

جلسه ای با حضور معاون مالی اداری ، رئیس امور اداری ومسئول حراست مجتمع بمنظور بررسی جابحائی کارکنان بین واحدهای مجتمع در روز سه شنبه 23 اردیبهشت 99 در دفتر مدیریت مجتمع برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید