برگزاری جلسه مناقصه نیروهای حفاظتی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس:

این جلسه با حضور مدیریت استان آقای دکتر ناظمی، جناب آقای امیری حراست شعبه و جناب آقا ی معدلی معاونت مالی اداری امروز 23 مرداد 97 در حال برگزاری می باشد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید