بازگشایی پاکات مناقصه بارگیری، حمل و تخیله نهاده ها در ایلام

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام جلسه ای در مورخ 97,5,21 در خصوص مناقصه بارگیری,حمل و تخلیه نهاده های کشاورزی در محل این مدیریت با حضور اعضاء کمیسیون استان تشکیل گردید . در این جلسه پیشنهادات شرکت های حضور یافته از طریق سامانه ستاد بازگشایی و با بررسی مدارک و قیمت های پیشنهادی از میان 3 شرکت کننده برنده نهایی مشخص و اعلام گردید .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید