در گلستان، بیش از نیاز ، کود وارد استان شده و حتی از برنامه جلو هستیم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان در مصاحبه خبرگزاری با بیان این که پس از التهاب بازار کود،

قیمت کود اوره در کشور به قیمت قبلی( هر پاکت50کیلوگرمی38 هزار تومان و 500 تومان) بازگشت. وی تصریح کرد: این در شرایطی است که کشاورزان  گلستانی برای کشت های تابستانه همچنان به کود نیاز دارند و ما از برنامه عقب نیستیم نه تنها کمبود را در استان تائید نمی کنیم بلکه معتقدیم بیش از نیاز ، کود وارد استان شده و حتی از برنامه هم جلو هستیم وی همچنین به وضعیت توزیع کود در استان اشاره کرد وگفت:  براساس سنجش جهاد کشاورزی استان نیاز استان در 3 ماه نخست سال15 هزار و 200 تن بود که در این مدت بیش از 16 هزارتن کود به استان وارد شد با عنایت به این که کمیته نظارتی کود استان نظارت کافی برتوزیع داشته در حال حاضر شرایط کود در استان عادی است و تاپایان مردادماه، نیاز کود استان25 هزارتن است که تا نیمه اول مردادماه سال جاری حدود23000 تن وارد استان شده و الباقی نیز در حال ارسال است ودر شرایط فعلی نیز کمبود کود در استان نداریم ایشان اشاره داشتند به اینکه، کل تقاضا به منزله نیاز نمی باشد و اکثر متقاضیان به منظور ذخیره سازی، تقاضای خرید کود اوره رادارند.سرپرست شرکت اظهارامیدواری کردند: با صبوری بهره برداران محترم و تقاضا به میزان روزمره کود، فرصت را به مصرف کنندگان واقعی در این مقطع بدهند تا به تولید لطمه ای وارد نشود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید