برگزاری کارگروه کارشناسی در اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان،

سومین  کارگروه کارشناسی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان  در سال 97در تاریخ 1397/5/21  و در محل دفتر مدیریت استان در خصوص مسائل و مشکلات تهیه و تامین نهاده های کشاورزی  هم چنین  ارائه راه کارهای کارشناسی در این رابطه برگزار گردید

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید