مناقصه حفاظت فیزیکی در استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

دکتر صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از بارگذاری  مناقصه امور حفاظت فیزیکی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)خبر داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید