همایش یک روزه فرماندهان حوزه ها و پایگاه های مقاومت بسیج کارمندان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی

روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی خبر داد:

    روز چهارشنبه مورخ 97/5/17 همایش یکروزه فرماندهان محترم حوزه ها و پایگاههای مقاومت بسیج کارمندی استان در محل دانشگاه تبریز، برگزار شد.

در این همایش پس از سخنان مهندس خدابخش استاندار محترم در خصوص بسیج و نقش آن در جامعه، دکتر پورمحمدی رئیس محترم دانشگاه تبریز ضمن تشکر و عرض خیر مقدم به حاضرین، حضور بسیجیان در عرصه های مختلف را مهم برشمرد و گفت در این وضعیت فشار تحریم ها  هرچه قدرت تفکر بسیجی را بیشتر در جامعه حاکم کنیم، پیروزی از آن كشور و ملت ما خواهد بود.

در ادامه پس از گروه بندي كارگاههاي اموزشي و تخصصي تشكيل و آموزشهاي لازم توسط اساتيد ارائه گرديد

 در این مراسم و كارگاه اموزشي آقاي باقريان بعنوان فرمانده پایگاه مقاومت شهید پوراسمعیلی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان حضور داشتند،

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید