خدمات میز خدمت به ارباب رجوعان

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت اموراداری:

میز خدمت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی 245 ارباب رجوع خارج از شرکت را تا روز شنبه مورخ 97/05/13 راهنمایی و اطلاع رسانی  کرده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید