پیش بینی تولید 4000 تن پسته از مزارع دامغان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

آقای افضلی به نقل از مدیر سازمان جهاد کشاورزی افزودند :بیش از 17000 هکتار باغ پسته در این شهرستان وجود دارد که از این میزان 12000هزار هکتار مثمر بوده و مابقی به باردهی اقتصادی نرسیده آقای افضلی افزود:

امید است که با مصرف به موقع کود های کشاورزی کیفیت محصولات بالا رفته و کشاورزان به اهداف مورد نظر خویش نزدیک شوند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید