توديع و معارفه مدير امور مالي شركت خدمات حمايتي كشاورزي

به گزارش روابط عمومي و امور بين اللمل ،سرپرست جديد امور مالي شركت طي مراسمي حكم خود را دريافت نمود.

مهندس منصوري عضو محترم هيأت مديره و معاون اداري ، مالي و پشتيباني شركت در ابتداي اين مراسم ضمن تقدير و تشكر از تلاش و زحمات مهندس نظري طي مدت مسئوليت ، سمت جديد ايشان بعنوان قائم مقام معاونت اداري ، مالي و پشتيباني را تبريك گفت و نيز به آقاي خون زر بعنوان سرپرست جديد امور مالي تبريك عرض نمود . عضو محترم هيأت مديره شركت در ادامه گفت: قبول مسئوليت كار آساني نيست ، مخصوصاً در حوزه مالي كه يكي از پر تنش ترين امور است زيرا كليه عمليات هر شركت يا سازمان بايد به عدد و ريال تبديل شود و از كانال مالي عبور كند . به نظر من توديع و معارفه بيشتر شبيه مسابقه دو امدادي است، ما از تجربيات آقاي نظري استفاده خواهيم كرد.

سپس مهندس نظري طي سخناني از 12 سال مسئوليت خود در شركت ياد كرد و گفت: امسال مدت 42 سال است كه در استخدام دولت مي باشم و از ديدگاه من، انجام  كار در هر جايگاه كه باشد، يك خدمت است.

در خاتمه احكام صادره از سوي جناب آقاي مهندس سيف مديرعامل محترم شركت خدمات حمايتي كشاورزي و مهندس منصوري عضو محترم هيأت مديره براي آقايان خون زر و نظري قرائت و تقديم ايشان گرديد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید