رسید کود اوره از مبدا کرمانشاه به کارگزاران اردبیل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل 

مورخ 99/02/19 محموله کود اوره به مقدار 50 تن طی دو بارنامه از مبدا کرمانشاه در انبار آقای امیرحسین زنده  در حضور رییس مرکز خدمات روستای بابک رسید شد . 

این محموله  همان روز در سیستم هوشمند ثبت گردید و به کشاورزان محترم توزیع و ایجاد صورتحساب گردید . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید