جناب آقاي مهندس كشاورز ، معاون محترم وزير در امور زراعت:

حصول به اهداف اقتصاد مقاومتي نيازمند توجه به دانش روز، اراده و عزم همه دست اندركاران و توجه به نياز كشاورزان است.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل، صبح امروز به همت شركت خدمات حمايتي كشاورزي و با همكاري مجري طرح توسعه دانه هاي روغني، كارگاه آموزشي جهت توسعه كشت سويا و لوپن بمنظور تنوع بخشي به گياهان زراعي در تناوب كشت در محل مركز تحقيقات كاربردي نهاده هاي كشاورزي شركت خدمات حمايتي واقع در كرج برگزار گرديد.

اين مراسم با حضور معاون محترم وزير در امور زراعت ، مشاور محترم وزير و مجري طرح توسعه دانه هاي روغني و مديرعامل محترم شركت خدمات حمايتي كشاورزي ، مسئولان و كارشناسان بخش كشاورزي ، مروجين و كشاورزان پيشرو در استانها برگزار گرديد.

معاون محترم زراعت در اين مراسم مهمترين چالش بخش كشاورزي را ناشي از سياستهاي غلط دولت قبل و ناپايداري نظام توليد كشاورزي دانست وي با اشاره به كاهش مستمر راندمان توليد طي سالهاي دولتهاي نهم و دهم بويژه سالهاي پاياني، كار بخش كشاورزي را براي برون رفت از اين مشكلات بسيار مشكل خواند و اشاره نمودند بدون توجه به دانش روز ، اراده و عزم همه دست اندركاران و توجه به نياز كشاورزان، امكان تحقق اين امر وجود نخواهد داشت.

جناب آقاي مهندس كشاورز در ادامه از رويكرد جديد شركت خدمات حمايتي كشاورزي در امر افزايش تنوع در توليد بذور و تشكيل كارگاههاي آموزشي ، جهت توسعه و انتقال دانش فني بذور جديد تشكر و قدرداني نمودند.  

در اين كارگاه آموزشي جناب آقاي مهندس سيف مديرعامل محترم شركت خدمات حمايتي كشاورزي با اشاره به برنامه ها و عملكرد اين شركت در توسعه و ارتقاء كيفيت بذور مختلف نظير كلزا، سويا ، يونجه، ارزن، آفتابگردان، جو و گندم ، تحقق اهداف اين برنامه ها را پيش نياز حصول به اهداف اقتصاد مقاومتي دانست.

ايشان با ذكر دو سياست راهبردي درون زا بودن و برون گرايي در اقتصاد مقاومتي كه توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شده است فرمودند: اقتصاد مقاومتي به معناي ايزوله كردن كشور و قطع ارتباط با دنيا يا تعابيري نظير دور زدن تحريمهاي ظالمانه نيست بلكه كسب يا توليد دانش روز دنيا در بخش كشاورزي و كاهش قيمت تمام شده محصولات كشاورزي در جهت افزايش رقابت پذيري و برون نگري را مورد نظر دانست.

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید