نشست تشکل های دام و طیور با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی در این نشست طی سخنانی اظهار داشت:

  اعتقاد داریم که مشکل تولید به دست تشکل ها حل می شود.

محمد رضا طلایی افزود:

ساختار خوبی برای تشکل ها تعریف نشده، تشکل ها نظارت و ساختار می خواهدو با واگذار کردن مشکل حل نمی شود. سپس در ادامه :  ما در تعاون روستایی نتوانستیم انسجام تشکل ها را پیاده کنیم و تشکل ها تفکر 50 سال پیش را دارند و ما باید این تفکر را عوض کنیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی خاطر نشان کرد: 

خراسان رضوی دارای تشکل های خوب و صاحب نظر و صاحب ایده است و نظر وزیر جهاد کشاورزی استفاده از این ظرفیتها می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید