گزارش هفتگی

فرم شماره 2 گزارش هفتگی کارگزاران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل

کارگزاران محترم شعبه اردبیل فرم شماره 2 مربوط به موجودی انبار را در اخر هر هفته به شرکت فکس و یا ارسال میکنند . در تصویر نمونه ای از فرم مربوط به موجودی انبار شرکت زرین تپراق مغان را مشاهده می نمایید . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید