حمل 75 تن کود اوره از مبادی به انبار کارگزاران استان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

فریدون نقی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین اعلام کرد؛ 75 تن کود اوره از مبادی کرمانشاه و پردیس در روز گذشته به 2 انبار از کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشا.رزی قزوین در شهرستان بوئین زهرا حمل و در آنجا تخلیه شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید