توزیع 40تن کود اوره در رامسر

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین وتوزیع 40تن کود کشاورزی از نوع اوره در شهرستان رامسردر فروردین ماه سال جاری خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود اوره تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 2کارگزار توزیع کود تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان رامسر توزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید