جلسه بررسی مسائل مربوط به تأمین کود اوره استان قزوین

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین راس ساعت 15بعدازظهر جلسه ای با حضور آقای نقی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی و مدیر حوزه ریاست سازمان، مدیران زراعت و باغبانی، مدیر سازمان تعاون روستایی و کلیه مدیران جهاد کشاورزی شهرستان ها در دفتر ریاست سازمان جهاد کشاورزی برگزار شد.

در این جلسه مصوب شد از استانداری  درخواست گردد تا جهت حمل کود از مبادی دستورات لازم را مبذول نمایند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید