بازدید از کارگزاری شهرستان گرمسار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان از بازدید دوره ای کارشناسان این استان، از کارگزاران شهرستان گرمسار خبر داد، به گفته ی آقای افضلی نکات و مسائل به شرح زیر به انها توزیح داده شد:

1- تذکر در خصوص عدم نگه داری و فروش نهاده های کشاورزی سایر تولید کنندگان

2- تذکر در خصوص ثبت دقیق مشخصات بهره برداران به هنگام دریافت کود های یارانه ای در سیستم هوشمند 

3-توضیح در خصوص مزایای استفاده از سامانه 1559

4- نظارت بر قیمت فروش کود های یارانه ای در  همه ی کارگزاری ها

5- توضیح و آموزش در خصوص چگونگی پر کردن فرم شماره 1 و 2 پایش به کارگزاران و تاکید بر ضروری بودن آنها 

6- آموزش به کارگزاران در خصوص نحوه صحیح نمونه برداری از کیسه های کود های یارانه ای وارد شده به انبار کارگزاری ها 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید