ارسال نمونه های برداشت شده از کود نیترات آمونیوم سولفات جهت آنالیز

ارسال نمونه های برداشت شده از کود نیترات آمونیوم سولفات جهت آنالیز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

فریدون نقی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین اعلام کرد؛ صبح امروز 16 اردیبهشت ماه سالجاری نمونه های برداشت شده از کود نیترات آمونیوم مخلوط با سولفات آمونیوم جهت انجام آزمایش و ارائه آنالیز محتوای آن به آزمایشگاه مرکز مطالعات کاربردی نهاده های کشاورزی ارسال شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید