توزیع بیش از هزار وهشتصد تن کود درشهرستان ارزوئیه استان کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:

مهندس قاسمی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان گفت: از ابتدای سال تاکنون مقدار هزار وهشتصدوچهل ویک تن کود، از طریق شبکه کارگزاری بین کشاورزان شهرستان ارزوئیه توزیع شده است

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید