آشنایی با اصول ، قوانین و مقررات بنادر و گمرکات

دوره آموزشی آشنایی با اصول ، قوانین و مقررات بنادر و گمرکات در ستاد شرکت برگزار گردید.

در این دوره در مورد مبحث حمل و نقل بین المللی و قوانین و مقررات گمرکی و انواع کنوانسیون های مربوط به آن که توسط شرکت های حمل کننده و متصدیان حمل و یا نمایندگان آنها صورت می گیرد ، مطالبی بصورت پاورپوینت ارائه گردید . این دوره آموزشی با حضور همکاران بازرگانی داخلی ، خارجی ، توزیع و نگهداری ، حراست و استان تهران برگزار شد . ضمناً در خاتمه کلاس  در خصوص قوانین و مقررات گمرکی ، سئوالاتی جهت پاسخگوئی برای جلسه آتی ، مطرح گردید .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید