برگزاری مناقصه در استان هرمزگان در بهار سال 99

برگزاری مناقصه امور حفاظت فیزیکی استان هرمزگان

به گزارش رابط روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان، مناقصه عمومی یک مرحله ای امور حفاظت فیزیکی در روز چهارشنبه، مورخ 10 اردیبهشت ماه سال جاری، ساعت 9 صیح، با حضور اعضاء کمیسیون معاملات استان یاد شده و هماهنگی کمیسیون معاملات دفتر مرکزی، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شد.  

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید