توزیع 43 تن بذر شلتوک برنج فروردین ماه مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع 43تن بذر شلتوک برنج در فروردین ماه استان مازندران خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

بذر شلتوک برنج تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق کارگزار توزیع بذر تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی کشت برنج در سطح استان مازندران توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید