گزارش تصویری:

آغاز عملیات بوجاری بذر گندم در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان:

انجام عملیات بوجاری 1500 تن بذر گندم رقم آذر 2 گواهی شده در استان زنجان با پیمانکاری شرکت بنیان کار آرسام  از مورخ 97/05/10 آغاز شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید