شروع به کار شبکه های مراقبت و پیش آگاهی در استان البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از شروع به کار شبکه های مراقبت و پیش آگاهی در استان خبر داد.

علی اکبر ندرلو به نقل از مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان در ادامه افزود:  در سال زراعی جاری 12 گروه شبکه مراقبت و پیش آگاهی بخش دولتی مستقر در ستاد سازمان و مدیریت های شهرستان و همچنین بخش خصوصی مستقر در شهرستان های استان ( شامل کلینیک های گیاهپزشکی تحت نظارت مدیریت حفظ نباتات) بازدید ها و پایش های منظم از مزارع، باغات و گلخانه ها را در سطح استان انجام داده اند. که شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آمادگی خود را جهت همکاری در این امر اعلام نموده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید