تدارک کود نیترات

تدارک کود نیترات آمونیم سولفات - گرانول در انبار کود شهید شاملو استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی  از تامین و تدارک  200 تن  کود نیترات آمونیم سولفات – گرانول تولید شرکت داخلی  صدر شیمی در انبار کود شهید شاملو اردیبهشت  ماه سال جاری خبرداد.

سید علیرضا موسوی  با اعلام این مطلب افزود :

کودهای شیمیایی تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق کارگزاران تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح استان  توزیع خواهد شد . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید