خرید بذر در استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومي شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان خراسان رضوي:

     مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی فرمودند در سال جاری حدود 5 هزارتن بذرگندم و جو از کشاورزان استان خریداری نموده ایم که مقدار 4 هزارتن آن را بوجاری و کیسه گیری شده و در حال توزیع می باشد . جناب آقای مهندس وظیفه دان مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی در ادامه فرمودند میزان بذر توزیع شده توسط این مدیریت تاکنون به شرح ذیل می باشد .

بذر جو : 1550 تن

بذرگندم : 420 تن

بذرکلزا : 30600 تن

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید