شیوه نامه

ابلاغ شیوه نامه توزیع کود شیمیایی به مراکز جهادکشاورزی شهرستان آق قلا در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از شیوه نامه توزیع کود شیمیایی در  مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آق قلا خبرداد و به نقل از  عرب احمدی مدیر  جهاد کشاورزی شهرستان اق قلا گفت:شیوه نامه اجرایی توزیع نهاده های کشاورزی اعم از کودهای شیمیائی و بذور محصولات فصل زراعی بهاره و تابستانه سال ۹۹ - ۹۸ جهت اقدام و نظارت مستمر به مراکز چهارگانه مدیریت جهادکشاورزی شهرستان آق_قلا ابلاغ شد.علی اکبر عرب احمدی مدیر جهادکشاورزی آق قلا در خصوص رویکردهای این شیوه نامه گفت: توزیع نهاده ها تحت عنوان کشت بهاره تنها به کشاورزانی تعلق می گیرد که بخشی یا تمام اراضی آنان زیر کشت پاییزه نباشد و توزیع نهاده های کست تابستانه نیز بعد از برداشت کشت پاییزه انجام می شود.وی در ادامه با تاکید بر مدل شفاف سازی شیوه نامه ابلاغی و نظارت مستمر کارشناسان پهنه، افزود: توزیع هرگونه نهاده ها برای محصولات تابستانه از جمله سبزی و صیفی (هندوانه، خربزه، گوجه فرنگی و ...) جایگزین گندم، کلزا، باقلا، نخودفرنگی تنها پس از بازدید و تایید کارشناس انجام خواهد شد و هم چنین این شیوه نامه تاکید و چارچوبی جهت نظارت مستمر بر عملکرد کارگزاری های توزیع کود است.عرب احمدی در پایان خاطرنشان کرد: از ابتدای اردیبهشت امسال صدور حواله کودهای ازته برای محصولات پاییزه و نیز توزیع هرگونه نهاده و حمایت از شالیکارانی که با چاه آب کشت کرده اند، اکیدا ممنوع است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید