توزیع کود ریز مغذی در سبد کودی غیر یارانه ای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید  هزار جریبی  مدیر  شرکت خدمات  حمایتی   استان  گلستان  از بازدید از مزارع چغندرقند حوزه مرکز جهادکشاورزی حومه شهرستان گرگان خبرداد در این بازدید استفاده از ریزمغذی توصیه شد.مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان  تصریح کرد: چغندر قند کاران می تواندد کود ریز مغذی را  در سبد کودی غیریارانه ای  از  طریق کارگزاری این شرکت   تهیه نمایند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید