آقای مهندس رسولی عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در مراسم معارفه ی مدیر اموراداری و منابع انسانی

با مرافقت امور را پیش ببرید

.

 

مدیریت اموراداری بایستی در بسیاری از زمینه ها پیشرو و الگوی همکاران در شرکت باشد. آقای مهندس رسولی عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با بیان این موضوع در جلسه ی معارفه ی مدیرجدید اموراداری و منابع انسانی شرکت  به تشریح نقطه نظرات دیدگاه ها و انتظارات خود از مدیریت اموراداری و منابع انسانی پرداخته و تاکید نمودند مدیریت اموراداری و منابع انسانی بایستی کانال ارتباط تحولات مدیریتی شرکت با پرسنل باشد.

ایشان ضمن توصیه و رعایت نظم و انضباط و سلسله مراتب اداری، وقت شناسی، پیشه کردن رفتار سازمانی تعاملی، صبر و تحمل در برخورد با همکاران تاکید نمودند این مدیریت بایستی در این زمینه ها الگوی سایر همکاران شرکت باشند.

ارتقای کار تیمی رسیدگی و توجه به مسائل رفاهی کارکنان شاغل بازنشستگان و خانواده های آن ها توجه به تاثیر مشکلات و آسیب های اجتماعی در همکاران ، به روزرسانی نحوه ارزشیابی کارکنان و مدیران ، به روزرسانی چارچوب های برگزاری جلسات و تشریفات در شرکت و ارائه گزارش ها و تحلیل های مدیریتی درخصوص موضوعات مختلف منابع انسانی از اهم توصیه ها وتاکیدات ایشان به مدیر جدید اموراداری ومنابع انسانی شرکت بودند.

آقای مهندس مرادی در پایان این مراسم ضمن قدردانی از حسن نظر اعضای هیات مدیره و مدیرعامل نسبت به ایشان حکم مدیریت اموراداری و منابع انسانی را دریافت نمودند ایشان سابقه ی چندسال مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری را برعهده داشتند.

در این مراسم از زحمات و تلاش های آقای مهندس وظیفه دان درسمت مدیریت اموراداری و منابع انسانی قدردانی گردید. ایشان نیز اخیرا به سمت مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی منصوب شدند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید