ادامه روند پیگیری اخذ اسناد اموال و مستغلات شرکت در شهرستان دماوند

پیگیری اخذ اسناد اموال و مستغلات شرکت در شهرستان دماوند

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ، 

در ادامه پیگیری های حقوقی بابت دریافت اسناد تک برگی مالکیت اموال شرکت ، مدیریت و تعدادی از کارکنان استان به شهرستان دماوند عزیمت نمودند ،

مهندس راه انجام و آقایان حسین زاده  ( مسئول  اداره حراست ) ، محسنی وطنی  ( دبیر کمیسیون معاملات ) و عاصی کارشناس رسمی دادگستری با عزیمت به شهر دماوند از نزدیک پیگیر دریافت اسناد و مدارک مثبته  اموال مستقر در شهرستان مذکور شدند ، در این بازدید ، فعالیتهای موجود در انبار سرد که در اجاره بود نیز مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد . روستای چشمه ابراهیم نیز دیگر مقصد گروه بازدید کننده بود که ضمن مذاکره با شرکا و ساکنان روستای مذکور در خصوص تعیین تکلیف آن مقرر شد از طریق امور حقوقی و اداره جمعداری اموال شرکت ، پیگیری ها و توافقات لازم به عمل آید .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید