ثبت به موقع رسید حواله ها و ثبت فروش کود کشاورز در سامانه ا

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ، 

بر اساس ابلاغیه معاونت طرح وبرنامه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور و پیرو پیگیری های قبلی ، کلیه کارگزاران موظفند محموله های کودی رسیده به انبار را حداکثر ظرف حداکثر ظرف مدت 5 روز تایید نمایند و همچنین بلافاصله پس از فروش کودها به کشاورزان ، با ورود به سامانه هوشمند توزیع نسبت به ثبت آن اقدام نمایند ، بدیهی است  این موضوع  برای همه کارگزاران امری الزامی بوده که در غیر این صورت عواقب ناشی از عدم رسید و ثبت در سامانه موجب عدم ارسال محموله های بعدی کود و پرداخت کارمزدهای آن خواهد شد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید