کیسه گیری 400 تن کود اوره فله در شهرستان مهاباد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

در هفته اول اردیبهشت ماه سال جاری، حدود 400 تن کود اوره فله توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی به انبار کارگزارن شهرستان مهاباد ارسال شده است. کودهای مذکور پس از کیسه گیری، توزین و سردوزی در اختیار کشاورزان منطقه قرار می گیرند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید