بازدید دوره یی از کارگزاری های استان سمنان

به گزارش روابط عمومی  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان:

با توجه به بازدید دوره ای از کارگزاری های استان و توصیه های کودی ، موارد ذیل به کارگزاران توضیح داده شد:

1- چیدمان مناسب انبار و فضای کسب و کار و تمیزی و آراستگی محیط کار و انبار

2- ارائه لیست جدید سبد کودهای غیر تکلیفی و توضیحات در خصوص جشنواره تابستانه و خرید جوایز

3- توضیح در خصوص تاکید مهندس علیزاده مبنی بر عدم نگهداری و فروش نهاده های کشاورزی و سایر تولید کنندگان توسط کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

4- ترویج و تبلیغ سامانه 1559 بین کشاورزان حاضر در اکثر کارگزاری ها و تشویق کشاورزان به استفاده از سامانه 1559 و باشگاه کشاورزان

5- ارائه لیست جدید ماشین آلات و ادوات کشاورزی به کارگزاران و تشویق کارگزاری ها جهت معرفی کشاورزان راغب به خرید ماشین آلات  و ادوات 

.

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید