حمایت از تولید داخل، توجه جدی به ارتقا کیفی بذر گندم شاخص ترین سوژه کاری تیم فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان:

حمایت از تولید داخل، توجه جدی  به  ارتقا کیفی بذر گندم شرکت های تولید کننده بخش خصوصی، تحقق اقتصاد  مقاومتی شاخص ترین سوژه کاری تیم فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان می باشد.

نهادینه کردن حداکثری استاندارد های بذری و ارتقا کیفی آن در اجرای فاکتور های زراعی می تواند نقطه عطف  بارزی جهت استفاده حداکثری از پتانسیل ژ نتیکی باشد که ضمن افزایش  ضریب تولید، می تواند در کاهش هزینه ها نقش بارزی داشته باشد ، گیاه حاصل  از این بذر ، سالم ، قوی  و متحمل  تر نسبت به  تنش های محیطی  و قدرت  رویارویی  بیشتر نسبت به  محدود کننده  های تولید ، می تواند  پایداری تولید  را تضمین کندسرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان با بیان اینکه مجتمع تولید بذر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان با  5000 تن  فضای انباری، واجدیکی از بزرگترین  و مدرن  ترین کارخانه بوجاری بذر کشور با تکنو لوژی روز دنیا با ظرفیت 25 تن در ساعت     می باشد که این شرکت در سال جاری به منظور درآمد زایی و استفاده از حداکثر ظرفیت و پتانسیل موجود، اقدام به اجاره دادن فضای انباری مازاد به مساحت3350 مترمربع،  با تناژ 2700تن نموده از آنجائیکه بذور مربوط به این شرکت نیز تا زمان فرآوری و توزیع در انبار نگهداری   می شود  لذا  پروژه های ذیل را با لحاظ  قرار دادن موارد فوق به اجرا می گذارد:

1-بازدید  و رصد هفتگی  آفات انباری جهت پیشگیری و اقدام به موقع؛

2- نظارت بر ضدعفونی انبار در دو مرحله قبل از ذخیره سازی بذر با هزینه مستاجر؛

3- تهیه نقشه پراکنش ارقام در عرصه کاری قبل از خرید و بوجاری بذر به منظور نهادینه کردن استاندارد های بذری در انبار؛

4- بهره برداری از پارتیشن در انبار قرق برای جدا سازی دپوی ارقام بذر گندم در امرخرید.

4- افزاش تعداد نمونه گیری در دوره زما نی فرآوری جهت افزایش کیفیت بذر و رفع فوری مشکلات احتمالی؛

5- سرعت حداقلی خط فرآوری به منظور ارتقا  کیفیت بوجاری؛

6- استفاده از نظرات کارشناسی و فنی واحد موسسه ثبت  و گواهی بذر و نهال استان در جهت ارتقا کیفیت بذر؛

7- رعایت استاندارد های موجود در ارتفاع و سطح توده بذر در هنگام ذخیره سازی در امور خرید و بوجاری؛

8- کنترل رطوبت در فاصله زمانی معین در خرید و بوجاری؛

9- رعایت دقیق در زمینه فرآوری بذر از قبیل لیبل زنی، ورصد هفتگی برنامه کاری به منظور جلوگیری از هرهر گونه تاخیر در فرآیند تائید و توزیع بذرقبل از آغاز کشت گندم؛

10- استفاده حداکثری از پتانسیل کاری کارشناسان شرکت در نمونه گیری وآنالیز کیفی بذر گندم.

در خاتمه افزود:  این شرکت  با تبیین استراتژی توسعه کیفی بذر، دانش فنی و تکنولوژی های روز را  برای استفاده آسانتر و دسترسی بلند مدت در راس برنامه های کاری خود قرارداده است و توانسته با با لا بردن استاندارد های فرآوری و سطح کیفی بذر قدم های اساسی بردارد و همچنین با داشتن اتوماسیون قوی درCRM باشگاه کشاورزان و سامانه 1559 ، ثبت و سفارش و پاسخ به نیاز های جدید را در امر  فرآوری بذر فراهم  نماید.آ

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید