گزارش نشست ماهیانه مدیریت و همکاران حسابرسی و بازرسی

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت حسابرسی و بازرسی:

طبق برنامه های جاری نشست ماهانه پرسنلی حسابرسی وبازرسی در تاریخ 97/05/08 برگزارگردید.

دراین جلسه نقطه نظرات مطرح شده از سوی مدیران ارشد شرکت در اولین همایش آموزشی سال 1397 توسط مدیر حسابرسی وبازرسی تشریح گردید وبرنامه های مورد لزوم در جهت پایش عملکرد مدیریتهای استان براساس نقطه نظرات مدیران ارشد طراحی وبه همکاران ابلاغ گردید 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید