توزیع کود مورد نیاز در شهرستانهای ، استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی :

از ابتدای سال جاری تا کنون کلیه سهمیه های کودهای ابلاغی از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان به این شرکت تامین ، و در سطح کشاورزان متقاضی در شهرستان های استان توزیع گردیده شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید