نشست صمیمی مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی با مسئول امورشهرستان ها

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی:

نشست صمیمی آقای مهندس محمد ذوقی مشاور و مسئول محترم امورشهرستان ها و مجلس، به همراه آقای مهندس شالفروشان جانشین محترم معاون توسعه مدیریت و منابع مورخ 13/5/97 در ساعت 8:30 با آقای مهندس وظیفه دان مدیر محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی صورت پذیرفت.

در این نشست ضمن تبریک انتصاب به آقای مهندس وظیفه دان به سمت سرپرست شرکت خدمات حمایتی استان مسائل و موارد مختلف مورد بحث و بررسی گردید که از جمله مهم ترین مسئله توزیع کود شیمیایی در سطح استان نیز می باشد .

آقای مهندس وظیفه دان با توجه به تجارب ارزنده در پاسخ به دوستان و پس از بررسی های لازم فرمودند با اتکاء به خداوند متعال و با همکاری همکاران محترم استان و سازمان جهاد کشاورزی تمامی تلاش های خودم را درخصوص توزیع به موقع کودشیمیایی به کشاورزان محترم استان را می نمائیم و سپس در ساعت 10:15 دقیقه این نشست صمیمی به پایان رسید .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید