تامین و تدارک کودشیمیایی اوره از مبدا پتروشیمی شیراز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس:

با رایزنی های انجام شده با مسئولین پتروشیمی شیراز و طی جلسات متعدد در محل استانداری استان فارس پس از توقف تحویل کود شیمیائی اوره از مبدأ مذکور و به منظور از سرگیری توزیع کود یاد شده، از تاریخ 97/4/19 تحویل آن مجدداً برقرار گردید. لازم به ذکر است از ابتدای سال جاری تاکنون کود اوره موردنیاز 28 استان کشور را به فراخور نیاز و تقسیم سهمیه از سوی دفتر مرکزی تهران، از محل پتروشیمی شیراز تأمین و ارسال گردیده است. مقدار کود اوره توزیعی از پتروشیمی شیراز بین استان های مذکور از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 82 هزار تن بوده است

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید