:" توصیه فنی" میزان مصرف کودهای کشاورزی در شالیزارها

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان ازارائه توصیه فنی عمومی میزان مصرف کودهای اصلی(NPK) زراعت برنجاز طریق کارگزاری های توزیع نهاده های کشاورزی به شالیکاران گیلان خبر داد.دکتر محمدی با بیان اینکه مقدار متوسط مصرف کودهای کشاورزی زیر برای ارقام مورد اشاره با مد نظر قراردادن حدود بحرانی عناصر و کود پذیری در شرایط متعادل به شرح جدول ذیل می باشد. توضیح اینکه آزمون خاک یکی از گزینه های مناسب برای توصیه کودی می باشد.

نوع کود

ارقام

مقدار مصرف کود برحسب کیلوگرم در هکتار

 

 

اوره

 

 

 

 

ارقام محلی (هاشمی)

130

ارقام اصلاح شده(خزر)

195

ارقام اصلاح شده با عملکرد بالای 6تن در هکتار(شیرودی و رش)

260

 

سوپر فسفات تریپل

ارقام محلی ( هاشمی)

65

ارقام اصلاح شده ( خزر و...)

120

ارقام اصلاح شده با عملکرد بالای 6تن در هکتار(شیرودی و رش)

165

 

سولفات پتاسیم

ارقام محلی (هاشمی)

200

ارقام اصلاح شده(خزر)

250

ارقام اصلاح شده با عملکرد بالای 6تن در هکتار(شیرودی و رش)

300

 

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید