برگزاری کمیته کود توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی:

روز پنجشنبه مورخ 97/5/11 کمیته کود استان مرکزی در محل سازمان جهاد کشاورزی با حضور معاون بهبود تولیدات گیاهی، مدیریت های زراعت وباغبانی، نماینده سازمان تعاون روستایی، نماینده مدیریت حراست سازمان و همچنین مدیریت و رئیس بازرگانی کود شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، برگزار گردید .در این جلسه مهندس موسوی ضمن تبیین شرایط موجود و اهمیت مصرف انواع کودهای شیمیایی، با اشاره ای به بیانات جناب آقای مهندس کشاورز معاونت محترم زراعت وزارت جهاد کشاورزی و سخنان جناب آقای مهندس رسولی مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی درگردهمایی مدیران سال جاری، پیرامون اهمیت مصرف انواع کود با مقایسه شرایط مصرف درکشورهای اروپایی، همچنین قدردانی ازخانواده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کل کشور در خصوص تلاش و پیگیری های بدون وقفه مسئولین ستادی و استانی طی سال زراعی ۹۶_۹۷ صحبت نمودند و در ادامه بیان کردند که علیرغم مشکلات عدیده علی الخصوص مباحث مربوط به تحریم و کمبود بودجه، کود مورد نیاز کشور در زمان مناسب تدارک و در اختیار کشاورزان عزیز قرار گرفت که قطعا نقش بسیار مهمی در تولید کشاورزی کشور ایفاء نموده است.همچنین طی سال زراعی جاری نیز اقدامات موثری در خصوص تدارک انواع کودصورت گرفته که انشالا به حول و قوه الهی کود مورد نیاز کشور به قدر کافی و درفصول مورد نیازفراهم خواهد گردید.

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید