برگزاری جلسه با مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی:

در راستای هماهنگی بیشتر با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانهای استان، در تاریخ 97/05/10شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان با مدیریت محترم جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه دیدار و گفتگو نمودند.

در این دیدار، وضعیت تأمین نهاده ها ، مسایل و مشکلات کارگزاران شهرستان مورد بحث و بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. سرکار خانم مهندس مریم جوادی مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه از وضعیت تأمین نهاده ها در شهرستان ابراز رضایت نموده و از عملکرد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تشکر و قدردانی نمودند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید