نظارت بر کیسه گیری کود اوره فله

نظارت بر کیسه گیری کود اوره فله

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

فریدون نقی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین اعلام کرد؛ با توجه به ضرورت موجود در کیسه گیری کود اوره فله توسط عوامل توزیع در محل کارگزاری ها و با عنایت به حساسـیت موضـوع و جهـت جلوگیری از سواسـتفاده های احتمالی (وزن، آرم کیسه و ...) طی هماهنگی با مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های مربوطه و مراکز جهاد کشاورزی اقدامات لازم نسبت به نظارت بر عملیات کیسه گیری کود اوره فله انجام شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید