جلسه با معاون سازمان جهاد کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

معاون سازمان جهاد کشاورزی استان قم بمنظور هماهنگی و برنامه ریزی درخصوص توزیع کودهای ازته و پتاسه و بویژه کود نیترات آمونیوم مخلوط با سولفات آمونیوم توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با آقای مهندس زند مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم در محل دفتر ایشان دیدار و گفتگو کرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید