برگزاری جلسه کمیته منابع انسانی مجتمع شیمیایی آبیک

به گزارش روابط عمومی مجتمع شیمیایی آبیک:

در روز سه شنبه مورخ 97/05/09 رأس ساعت 16 سومین جلسه کمیته منابع انسانی مجتمع شیمیائی آبیک با حضور اعضای کمیته مذکور تشکیل و ضمن تاکید بر رعایت بخشنامه های مربوط به ستاد مرکزی ، کلیه کارکنان را کمافی السابق و بیش از پیش ملزوم به رعایت مقررات و قوانین مربوطه دانست . همچنین با توجه به بخشنامه اخیر ستاد مرکزی مبنی بر بازخریدی کارکنان ، کلیه درخواستهای واصله مورد بررسی قرار گرفته و مقرر شد برای طی فرآیند مقتضی و اخذ موافقتهای بعدی به مدیریت منابع انسانی ستاد گزارش گردد . در همین جلسه موضوعات مرتبط با حوزه منابع انسانی در خصوص سایر کارکنان در حوزه های تولید ، بازرگانی ، اداری و مالی و ... مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد تا  پیگیری های لازم توسط اداره مربوطه تا حصول نتیجه انجام پذیرد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید