نمونه برداری از کود سوپر فسفات تریپل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

نمونه برداری از کود سوپر فسفات تریپل ارسالی از بندر امام به انبار مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان در اردیبهشت ماه سال جاری انجام شده و جهت آنالیز به مرکز تحقیقات نهاده های کشاورزی واقع در کرج ارسال گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید