گزارش عملکرد تیر ماه سال 97 شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان:

علی رغم مشکلات حمل و نقل و عدم تحویل به موقع کود شیمیایی اوره توسط پتروشیمی ها میزان توزیع  انواع کود در تیر ماه  سالجاری بوسیله شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان طبق جدول ذیل میباشد.

واحد:تن

جمع

ماکرو

پتاسه

فسفاته

ازته

2026

0

87

1140

799

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید