توزیع کود پرمصرف گوجه

توزیع کود پرمصرف و ریزمغذی بین کشاورزان گوجه کار استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی  مدیر شرکت  خدمات  حمایتی کشاورزی  استان  گلستان  از بازدید دنکوب رئیس و اسمعیل نژاد مروج مسوول پهنه مرکزجهادکشاورزی فندرسک شهرستان رامیان خبرداد هزار جریبی در ادامه افزود: این بازدید به  بمنظورموارد ذیل  انجام شد:1-بررسی خسارت احتمالی تنش های سرمایی2-بررسی عوامل خسارت زا و بیماری ها و استفاده از قارچکش مناسب3-بررسی خسارت احتمالی آفات و کنترل آن4-تغدیه مناسب و توصیه کودی.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید