توزیع 45 تن کود سوپرفسفات از طریق تعاونی در نوشهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 45 تن کود کشاورزی از نوع سوپرفسفات تریپل در شهرستان نوشهر در 12 ماهه سال 98 از طریق شبکه کارگزاری تعاونی تحت پوشش خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود سوپرفسفات تریپل تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 2 کارگزار توزیع تعاونی روستایی تحت پوشش در بین کشاورزان زراعت کاران متقاضی در سطح شهرستان نوشهر توزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید